top of page

PENTRU ȘI DESPRE FILM

Umbra unui cineast în aparența lui Julian Mereuță

Gherghe Cosmina

„Lucrarea de față își propune o analiză și o contextualizare a implicațiilor ideatice a practicii lui Julian Mereuță în spațiul cultural european, cu accent pe activitatea sa în domeniul cinematografic, a interesului său către materialul filmic. Cercetarea urmărește să dezbată condiția traumatică a unui cineast în devenire, a cărui poziție de cinefil nu i-a oferit satisfacția pe care pare că a căutat-o toată viața. Un artist complex și sufocat de o dorință timpurie de a fi recunoscut drept regizor.''

Iulian Mereuță, Prison for 1, 2005, extras video, arhiva Iulian Mereuță

       Cine era Iulian Mereuță?
        Jurnalul intim al unui artist complex 1989-1999

Rafaela Teodora Bîrlădeanu

 Iulian Mereuță, Corp Capturat, performance cu o durată de 8 ore în atelierul artistului, fotografie de Viorel Mereuță, 1970. 
Arhiva Iulian Mereuță.

„Prin cercetarea prezentă, îmi voi îndrepta atenția către complexitatea practicii interdisciplinare a criticului de artă și artistului român Iulian (Julian) Mereuță (1943-2015), o personalitate a cărei contribuție în arta românească este prea puțin cunoscută. Cercetarea se va concentra pe jurnalul fotografic, un tandem intim și emoționant, pe care criticul și artistul îl realizează în scurtele sale reîntoarceri în România, și care poate fi interpretat drept o mărturie a dorinței de arhivare a momentelor și locurilor în care s-a conectat cu sinele său creator.”

Proiect inițiat de Asociația Artewiser cu acordul fam. Mereuță, în colaborare cu Galeria Sector 1. Finanțat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național - AFCN și realizat cu cooperarea Muzeului Național de Artă Contemporană al României - MNAC.

bottom of page